fbpx
April 2, 2020 admin

Ngày 6-7/12/2020, Cần Thơ, Việt Nam – Root Camp Cấp độ I

Cấp độ I – “Thủ thuật nội nha và phẫu thuật giải cứu”… một cách tiếp cận toàn diện đối với nguyên lý và kĩ thuật nội nha đương đại

Làm nội nha quá lâu…? Quá căng thẳng…?

Hãy đến để được học cách…
 
…làm ít hơn mà đạt được nhiều hơn
…làm nhiều hơn và đạt được nhiều hơn nữa!
 
MỤC TIÊU CỦA ROOT CAMP
 
Đơn giản | Đem nội nha thực chiến vào tay nhà lâm sàng
 
Nhanh chóng | Nội nha răng cối lớn 30 phút và phẫu thuật cắt chóp 45 phút
 
Hiệu quả | Diệt khuẩn bằng laser và kiểm soát đau bằng laser
 
Làm lâm sàng thực tế và thiết thực | Cách chăm sóc bệnh nhân tối đa và tăng tối đa lợi nhuận
 
Hướng đến kết quả | Thành công đối với bệnh nhân, thành công về khía cạnh sinh học và kinh doanh
 
Ích lợi | Hiểu được giá trị 1 giờ làm việc và cách gia tăng nó

Root Camp Việt Nam

 

 

Register here
(Visited 37 times, 1 visits today)